menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงานที่กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม่

ช่วงเช้าและช่วงบ่ายของวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นำคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่ พร้อมคณะทำงาน เข้าศึกษาดูงานที่กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีนางทิฆัมพร ตันวัฒนะ ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่และคณะให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเทศบาลนครเชียงใหม่และเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสิบเอกกรณ์ยุทธ์ คำออน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองตองพัฒนาและคณะให้การต้อนรับ

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม