เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครภูเก็ต

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครภูเก็ต

เรื่อง แจ้งย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านกลาง สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครภูเก็ต