menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีเปิดโครงการคนบ้านไผ่สุขภาพดีด้วยกัน 110วัน 10ล้านกิโลเมตร

บ่ายวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมพิธีเปิดโครงการคนบ้านไผ่สุขภาพดีด้วยกัน 110 วัน 10 ล้าน กิโลเมตร โดยนายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านไผ่ ขก.5

คลิกเพื่อเปิดดูข้อมูลเพิ่มเติม