เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

ประเพณีบุญมหาชาติ /บุญผะเหวด

         เทศบาลเมืองบ้านไผ่และชาวบ้านได้จัดขบวนแห่เชิญผะเหวด หรือพระเวสสันดร เข้าเมืองตามประเพณี บุญมหาชาติของชาวอีสาน ที่ร่วมกันทำมาอย่างยิ่งใหญ่และสืบทอดมาถึงปัจจุบัน และถือเป็นวัฒนธรรมที่ทุกหมู่บ้านในภาคอีสานจะมีการจัดงานขึ้น หลังการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ สำหรับบุญผะเหวด หรือบุญมหาชาติชาวอีสานจะจัดทำกันทุกหมู่บ้าน ปีละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือน 3 เดือน 4 ไปจนถึงกลางเดือน 5 หรือเรียกอีกอย่างว่าบุญเดือนสี่ ก็คือ การเทศน์มหาชาติ เป็น 1 ในประเพณี 12 เดือน หรือ ฮีท 12 ของชาวอีสาน ที่จัดขึ้นในเดือนมีนาคม (เดือนสี่) เป็นงานบุญเก่าแก่ที่มีอยู่คู่กับชาวอีสานการจัดงานบุญผะเหวดนั้น จึงสำคัญอยู่ที่การเทศน์เรื่องพระเวสสันดรชาดก หรือเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถาโดยชาวอีสานมีความเชื่อว่าถ้าหากว่าฟังเทศน์ครบทั้งหมดวันเดียว และบำเพ็ญคุณงามความดี จะได้อานิสงส์ ไปเกิดในภพพระอริยเมตไตรย์สำหรับการแห่พระเวสสันดรกลับเข้าเมือง ถือเป็นพิธีสำคัญที่ยิ่งใหญ่ตระการตาเป็นการแห่บุญใหญ่ที่สร้างความสุขสนุกสนานแก่พุทธศาสนิกชนโดยทั่วกัน แต่ถ้า หากถือเป็นเรื่องทาน ก็เป็นประเพณีการบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ ในตำนานฮีตสิบสอง โดย ได้อันเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง ในงานบุญมหาชาติ ครั้งนี้ โดยมีขบวนช้างอันเชิญ 4 เชือกร่วมขบวนพร้อมทั้งได้โปรยทาน ให้กับผู้มาร่วมงานตลอด ระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร ถือเป็นการทำบุญครั้งใหญ่เหมือนการให้ทานตามอดีตกาล และได้อนุรักษ์เป็นวัฒนธรรมสืบสานมาจนถึงอนุชนรุ่นหลังเพื่อให้เห็นคุณค่าและอนุรักษ์เป็นวัฒนธรรมสืบไป