เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

วัดโพธิ์ชัย

ถนนโพธิ์ชัย ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น 40110

โทรศัพท์ : 0-4327-3068
สถานที่แห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์ และมีมนต์ขลัง อันเนื่องด้วย บุรพาจารย์ เป็นคนก่อตั้ง สร้างขึ้นมา