เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

วัดสะอาดโนนงาม (วัดบ้านหนองลุมพุก)

     วัดสะอาดโนนงาม ตั้งอยู่ที่ เทศบาลอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เป็นวัดตั้งอยู่ในชุมชนหนองลุมพุก และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ ที่ชาวชุมชนนับถือเป็นสถานที่หลอมรวมจิตใจของพี่น้องชุมชนหนองลุมพุกที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาต่างๆ
      อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 409 กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 4 ชั่วโมง 52 นาที 
      อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 44.8 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 45 นาที 
      อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 2.2 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวอำเภอประมาณ 6 นาที