เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

วัดคุ้มจัดสรร

       วัดคุ้มจัดสรรค์ตั้งอยู่เลขที่ ๖๔๑/๔๐ หมู่ ๑ ต.ในเมือง  อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น ตั้งเมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๙  ตรงกับวันขึ้น ๑๑ ค่ำเดือน ๗ ปีมะโรง เดิมชาวบ้านเรียกกันว่า วัดป่าโกศลประชานิรมิต เรียกตามนามผู้สร้างวัด คือ พระครูโกศลสมณกิจ(หลวงปู่นิล  มหันตปัญโญ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยชาวบ้านคุ้มจัดสรร และชาวอำเภอบ้านไผ่ ได้บริจาคทรัพย์ซึ่งมีที่ดิน ๓ ไร่ ๒ งาน ถวายให้พระครูโกศลสมณกิจให้สร้างวัด

         วัดคุ้มจัดสรรค์เป็นศูนย์กลางการปกครองคณะสงฆ์อำเภอบ้านไผ่(ธรรมยุต) เป็นวัดที่มีความสำคัญต่อทางราชการ พ่อค้า ประชาชน คหบดี พุทธศาสนิกชนทั่วไป

               ทรัพย์สินของวัด  ปัจจุบันวัดมีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๒ งาน ๗๐ ตารางวา

                        ทิศตะวันออก               จดถนนสาธารณะ

                        ทิศตะวันตก                  จดทางรถไฟ

                        ทิศเหนือ                      จดที่ดินของชาวบ้าน

                        ทิศใต้                          จดที่ดินของชาวบ้าน

               สถานภาพของวัด

               ๑. อุโบสถ   ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๖  สิ้นค่าก่อสร้าง                           ๕,๘๔๖,๕๓๘ บาท

               ๒. ศาลาการเปรียญ  กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๖ เมตร สร้าง พ.ศ.๒๕๒๐  สิ้นค่า                                   ก่อสร้าง ๒,๕๖๔,๒๑๗ บาท

               ๓. โรงเรียนพระปริยัติธรรม กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๕๔ เมตร สร้าง พ.ศ.๒๕๒๙ สิ้นค่า                             ก่อสร้าง ๒,๗๖๔,๙๗๖ บาท

               ๔. หอฉัน  กว้าง ๘ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้าง พ.ศ.๒๕๒๕  สิ้นค่าก่อสร้าง ๔๒๖,๕๐๐ บาท

               ๕. เมรุและศาลาบำเพ็ญกุศล ๒ ห้อง สร้าง พ.ศ.๒๕๓๑ สิ้นค่าก่อสร้าง ๑,๖๕๔,๗๓๘ บาท

               ๖. กุฎีสงฆ์    สร้างด้วยคอนกรีต ๑๘ หลัง

               ๗. กุฎีสงฆ์    สร้างด้วยไม้ ๑๕ หลัง

               ๘. ห้องน้ำ-ห้องส้วม  ๑๖ ห้อง

               ๙. รั้ววัด  ทิศตะวันออก ทิศใต้ ทิศตะวันตก เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก

             ๑๐. ถนน  ถนนภายในวัดเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก

             ๑๑. หอระฆัง สร้างพ.ศ. ๒๕๒๙

             ๑๒. โรงครัว

             ๑๓. สระน้ำ  ขนาด ๒๐๐ ตารางวา ลึก ๓ เมตร สำหรับปล่อยปลาบำเพ็ญกุศล